page_banner

Sao chép Dongle

Sao chép Dongle

Thâm Quyến Sichi Technology Co., Ltd.tập trung vào phát triển phần mềm, bản địa hóa phần mềm DOS, Sửa đổi phần mềm DOS, Giải mã phần mềm DOS, Giải mã dongle, Giải mã phần mềm của Máy tính Cá nhân Công nghiệp, Sửa đổi phần mềm của Máy tính Cá nhân Công nghiệp, bản địa hóa phần mềm của Máy tính Cá nhân Công nghiệp. Chúng ta quen thuộc với VB, VC, Delphi, C #, Java / J2me, C, C ++, SQL Server, Oracle, NET, PHP, ASP, v.v.

1. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng (trường hợp với phần mềm tùy chỉnh), để đáp ứng nhu cầu nhận thức được.

2. Chúng tôi gặp gỡ một số nhóm người dùng tiềm năng (trường hợp với phần mềm mã nguồn mở và thương mại) hoặc cho mục đích sử dụng cá nhân (nhà khoa học eGA có thể cần chúng tôi viết phần mềm để tự động hóa một công việc thông thường).

3. Phát triển phần mềm nhúng. Đó là sự phát triển của phần mềm nhúng như được sử dụng để kiểm soát các sản phẩm tiêu dùng.